S--Ganciklovir

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i RoS, använd konsultremiss.

Provtagning

Minst 2 mL blod krävs.

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder. Kapillärrör/mikrorör: rör med röd propp. Minsta mängd: 250 µL serum

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt, (hos barn även längd), S-kreatinin och frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Karolinska Universitetslaboratoriet

Provhantering

Provet centrifugeras och serum avskiljes.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 8 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

Förvaring och transport med ankomst >8 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68