Genomisk typning av erytrocytantigen

Transfusionsmedicin

Blodgruppsantigener är ärvda polymorfismer som finns på erytrocyter. Majoriteten av blodgruppsgenerna har identifierats och sekvenserats. Dessa molekylära fynd har följts av utveckling av laboratoriedefinierade tester och senare också kommersiella analyser för analys av röda blodkroppsfenotyper med DNA-metoder.

Genomisk typning utförs vid följande kliniska situationer:

- Typning av transfusionsmedicinskt komplicerade patienter t.ex. patienter med sicklecellsanemi, talassemi eller cancer, som är i riskzonen för alloimmunisering. Sådana patienter kan dra nytta av individualiserade erytrocytenheter genom utökad antigenmatchning.

- När röda blodkroppar är beklädda med antikroppar i patienter som har positivt direkt antiglobulintest (DAT) på grund av in vivo sensibilisering.

- Typning oberoende av transfusion.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provtagning enligt SOSFS 2009:29 (M).
Kontrollera att:
Uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande samt att provtagning sker på rätt patient. Intyga med namnteckning på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter.
Glömd namnteckning får aldrig kompletteras i efterhand.

Vid provtagning på barn kan EDTA-kapillärprovtagningsrör användas, minsta provtagningsvolym 0,5 mL

Remiss

Blodgrupperingsremiss

Genomförande

Analysen utförs med PCR-teknik

Analysen utförs vid efterfrågan.

Transport

Prov skickas till klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset

Kontaktuppgifter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin/Blodgruppsserologi US
Tel: 010-103 32 65