B--Faktor V Leiden 1691G>A (APC-resistens)

Klinisk kemi

APC-resistens, DNA är analys av en mutation i faktor V (1691G>A ) som leder till att protein C systemet långsammare än normalt stänger av koagulationen. Detta fenomen har fått benämningen APC-Resistens beroende på att mutationen i faktor V ger upphov till förlängd APTT efter tillsats av APC till APTT-reagenset. Patienter med APC-resistens i heterozygot form har 5-10 gånger ökad risk för venös trombos, men inte ökad risk för artäriell trombos (som hjärtattack och stroke). Mutationen kallas också faktor V Leiden. I södra Sverige har ca 15 % av befolkningen en APC-resistens, i trombosmaterial är 20-60 % är heterocygota och 1-5 % är homocygota.
Ingår i trombosutredningspaketet.

 • EDTA-K2 3 mL

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning Lila K2E 3 mL
  Prod. nr. 41414001
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Ange frågeställning och kort sjukhistoria

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Analys sker på helblod.

Provet kylförvaras i väntan på transport.

Provet är hållbart upp till 15 dygn i kylskåp.

Vid frysförvaring är provet hållbart upp till 3 månader i -20 grader Celcius.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.