S--Tobramycin

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

INDIKATIONER
Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten.

INFORMATION OM PROVTAGNING
OBS! Prov skall tas ur ANNAN infart än där antibiotikum har givits. Risk för felaktiga värden kvarstår även efter spolning av kateter.
Vid normal njurfunktion rekommenderas provtagning strax före ny dos (dalvärde), samt enligt nedanstående schema för toppkoncentration:

Intravenös injektion, prov tas 30 minuter efter avslutad injektion
30 minuters infusion, prov tas 30 minuter efter avslutad infusion
60 minuters infusion, prov tas direkt efter avslutad infusion
Intramuskulär injektion, prov tas1 timme efter injektionen


Vid nedsatt eliminering genom njurarna (t.ex. hos äldre vid nedsatt njurfunktion eller hos nyfödda) krävs oftast förlängt dosintervall och/eller reducerad dos. Det rekommenderas dock (likt ovan) att dalvärde tas före, och toppkoncentration enligt ovan, efter ny dos. Hos patienter med normal eller hög njurfunktion kan man förvänta sig låga till obefintliga dalkoncentrationer vid endosförfarande. I så fall kan ett 8-timmarsvärde tas. Detta prov kan eventuellt även tidigt i förloppet återspegla stigande koncentrationer som tecken på ackumulation.

Prov taget före injektion/infusion ger upplysning om dalvärdet, som kan bli förhöjt om substansen ackumuleras.
Prov taget enligt tabell ovan anger toppkoncentrationen.

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Serum skall användas. Ej gelrör.

Prov tas ur annan infart än där läkemedlet givits.

Kan även tas kapillärt.

Minsta serummängd 200 µL.

Vid normal njurfunktion rekommenderas provtagning strax före ny dos (dalvärde), samt enligt nedanstående schema för toppkoncentration:

Intravenös injektion, prov tas 30 minuter efter avslutad injektion
30 minuters infusion, prov tas 30 minuter efter avslutad infusion
60 minuters infusion, prov tas direkt efter avslutad infusion
Intramuskulär injektion, prov tas 1 timme efter injektionen

Hos patienter med normal eller hög njurfunktion kan man förvänta sig låga till obefintliga dalkoncentrationer vid endosförfarande. I så fall kan ett 8-timmarsvärde tas.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- aktuell dos

- datum och klockslag för senast intagen dos innan provtagningen.

- datum för senaste dosjustering

- behandlingsindikation (t.ex.njurtransplantation, autoimmun sjukdom)

- vikt och S-kreatinin

- behandlingseffekt/biverkningar

- inom neonatalvården är uppgifter om prematur födsel (GA vecka) samt antal dagar/veckor efter förlossning av relevans.

Genomförande

Analysen utförs dygnet runt på Laboratoriemedicin sjukhus US och bedöms av jourläkare på Klinisk farmakologi vardagar mellan 09.00 – 16.00.

Transport

Provet transporteras snarast till KLINISK KEMI, Linköping. Vid längre tids förvaring skall provet centrifugeras och serum avskiljas. OBS! Skriv serum på röret.

Serum kan förvaras/transporteras kylt om ankomst till KLINISK KEMI, Linköping sker inom 3 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Provet är hållbart 3 dygn i kylskåp.

Avpipetterat serum kan förvaras 4 veckor vid -20 °C.