S--GAD-ak

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går att beställa i ROS.

Provtagning

Minsta serummängd 500 µL.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi Akademiska Uppsala.

Provhantering

Efter centrifugering avpipettteras serum och fryses.

Skickas som frysprov

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Akademiska Uppsala Immunologen
Telnr: 018-611 41 61