S--21-Hydroxylas-ak

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går att beställa i ROS.

Provtagning

Minsta serummängd 200 µL.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 timmar från provtagning.

Efter centrifugering avpipettteras serum och fryses.

Provet skickas fryst.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi Akademiska Uppsala.

Kontaktuppgifter

Akademiska Uppsala Immunologen
Telnr: 018-611 41 61