S--Klozapin

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- om patienten är rökare

- frågeställning

Remiss

Går att beställa i ROS.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i upp till sju dagar.

Transport kan ske i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Farmakologiska laboratoriet KS sker inom sju dagar från provtagningsdatum.
Vid transporttider överstigande sju dagar bör provet skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68