P--Olanzapin

Klinisk farmakologi

Zyprexa

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Provtagning

OBS! Ej gelrör.

Provtagning före dos ( dalvärde).

Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- datum för senaste dosjustering

- aktuell dos

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Remiss

Går att beställa i ROS.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Efter centrifugering avpipettteras serum och fryses.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60