S--17-Hydroxiprogesteron

Klinisk kemi

För mer information om analysen se KS websida.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går att beställa i ROS.

Provtagning

Prov ska tas i tidig follikelfas på kvinnor som menstruerar.

Provtagning bör ske kl.9-13.

Ange provtagningstid.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 timmar från provtagning.

Avpipetterat serum förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till utförande laboratorium senast påföljande dag.

Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab KS Stockholm .

Kontaktuppgifter

Karolinska universitetslaboratorium, Huddinge
Telnr: 08-585 800 00.