Csv-ACE

Klinisk kemi

Länk till KS provtagningsanvisning

 • Sterilt plaströr

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Ingen
  Märkning 10mL sterilt rör
  Prod. nr. 41410401
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Minsta provvolym 1 mL .

Remiss

Går att beställa i ROS.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet för centrifugering.

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab KS Stockholm .

Provhantering

Centrifugeras inom 4 timmar från provtagning.

Efter centrifugering avpipetteras liqvor till polypropylenrör.

Skickas som frysprov

Kontaktuppgifter

Karolinska universitetslaboratorium, Huddinge
Telnr: 08-585 800 00.