tU-3-MA/3-MNA

Klinisk kemi

Länk till provtagningsanvisningar Ryhov, Jönköping

 • Urinflaska med saltsyra

  Provrör
  Volym 3 L
  Tillsats 15 mL saltsyra 6 mol/L
  Märkning Urinprovrör+HCl
  Prod. nr.
  Beställning Hämtas på laboratoriet
 • Urin-Vacutainerrör

  Provrör
  Volym 6 mL
  Tillsats
  Märkning Urinprovrör
  Prod. nr. 96571
  Beställning Centraldepån

Patientförberedelse

Ett flertal vanliga läkemedel påverkar metoxikatekolaminernas omsättning in vivo och bör därför om möjligt utsättas minst två dygn innan urinsamlingen. Dessa läkemedel är tricykliska antidepressiva, SSRI, amlodipin, betareceptor-blockerare, alfareceptor-blockerare, MAO-hämmare, sympatomimetika, levodopa.
Koffein, nikotin, chillifrukter och chilliprodukter (innehåller Kapsaicin) samt ost (innehåller tyramin) ska utsättas minst två dygn innan urinsamlingen.

Provtagning

Urin ska samlas under ett dygn (24 h).

Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Anteckna tiden för detta på remissen. Denna urin ska kasseras. Därefter samlas alla urinportioner i insamlingskärlet. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även denna urin samlas upp i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget för detta på remissen.

Dunken förvaras mörkt och i kyla under insamlingen.

Märk urininsamlingsflaskan (OBS! med tillsats av saltsyra (HCl)) med en patientetikett. Mät urinvolymen, blanda och för över urinen i urinprovrör som är märkt med patient underlagsetikett.

Ange provmängd och insamlingstid på patientetiketten.

OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas var för sig.

Remiss

Går att beställa i ROS.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab Ryhov Jönköping.

Provhantering

Urinen är hållbar 1 vecka i kyla, 2-8 ºC. Skickas kyld inom en vecka. Vid längre tids förvaring fryses urinen.

Vid insamling över flera dygn, hanteras varje dygnsmängd var för sig.

Kontaktuppgifter

Jönköping, Ryhov Klinisk kemi
Telnr: 010-242 20 00