vB--Blodgas (LIM)

Klinisk kemi

I vB-Blodgas (LiM) ingår:
vB-pH, vB-pCO2, vB-pO2, vB-Aktuellt bikarbonat, vB-Standard Basöverskott, vB-Syrgasmättnad och vB-laktat.
Detta paket ska endast beställas i Motala och Finspång.

I venöst prov är pH i genomsnitt 0,03-0,04 enheter lägre [1]. Observera att pO2 och syrgasmättnad är ytterst svårtolkade i venöst blod och att referensintervall saknas. Vid jämförelse av pCO2 i arteriellt och venöst blod är samstämmigheten i regel dålig, men ett lågt resultat (< 6,0 kPa) i venöst blod utesluter enligt flera studier respiratoriskt betingad koldioxidansamling [1].

1. Blooma BM, Grundlingh J, Bestwick JP & Harris T. The role of venous blood gas in the Emergency Department: a systematic review and meta-analysis. Eur J Emerg Med, 2014;21(2):81-88.

 • Blodgasspruta

  Provrör
  Volym
  Tillsats Torrt elektrolytbalanserat heparin
  Märkning Blodgasspruta
  Prod. nr.
  Beställning

Provtagning

Vid provtagning i PVK måste slask tas motsvarande ca 2 ggr infartens volym.

Aspirera långsamt för att undvika turbulent flöde och lufttillblandning.

Provtagningssprutan skall fyllas till rekommenderad volym (enligt specificerad min-max volym för aktuell spruta).

Avlägsna ev. luftbubblor genom att "knacka bort dem", sätt propp på sprutan. Blodet blandas med heparinet genom att samtidigt vända och rulla sprutan mellan händerna upprepade gånger under minst 5 sekunder. Analys ska utföras inom 10 minuter.

Provhantering

Prov lämnas direkt till analyserande personal.

Transport

Ej transport med rörpost.