DNA--CYP2C19 genotyp

Klinisk farmakologi

CYP2C19 är ett isoenzym som är avgörande för metabolismen av bl.a.: tricykliska antidepressiva, SSRI och antiepileptika.

CYP2C19 uttrycks polymorft i befolkningen. Populationen delas in i minst två olika grupper beroende på metaboliseringsförmåga (fenotyp): långsamma (PM) och snabba (EM) metaboliserare.

Länk till KS provtagningsanvisningar

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Ange på remiss:
- Bakomliggande frågeställning, dvs. aktuell farmakologisk problematik, t ex biverkningar eller bristande effekt.
- Det läkemedel som gett problem och i vilken dos, liksom övriga läkemedel som patienten behandlas med.
- Om läkemedelskoncentrationer i plasma är kända.
- Eventuell annan anledning till analys.

Provtagning

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Får EJ centrifugeras. Får ej frysas.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall provet förvaras kylt.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68