PAD allmän

Klinisk patologi

Produkt:
Uppdelas i "liten", "medel" och "stor" vilket baseras på den arbetsinsats, som krävs för olika preparat. Ofta finns ett tillägg, som specificerar typen av preparat. I de fall dessa inte kan används "Övrigt".

 • Provkärl med 4% formaldehyd

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställning

Genomförande

Fixering i 4 % buffrad formaldehyd pH 7,2. Fixeringsvätska10-20 ggr preparatvolymen.Burken skall vara märkt med namn och personnummer. Fraktioner i olika burkar skall vara väl märkta. För bedömning av radikalitet kan suturmärkning av preparatet vara nödvändig. Se även organspecifika anvisningar.

Kontaktuppgifter

I de fall preparaten lämnas ofixerade till lab ska de föranmälas innan kl 15:30 till tel 31507. Preparatet lämnas vardagar senast kl 16:00 på Klinisk Patologi,ingång 69 plan 08, US Linköping, om annat ej överrenskommits.

Biobank

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.