P-Metotrexat(lågdosterapi)

Klinisk farmakologi

Metotrexat (MTX) är ett folsyraantagonist med cytostatiska och immunosuppresiva egenskaper. I låga doser kan den användas för immunosuppression och för att kontrollera svåra former av icke-maligna sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis.

MTX ackumuleras intracellulärt. Eliminering sker huvudsakligen renalt i oförändrad form. Efter oral administrering uppnås maximala plasmakoncentrationer inom 1-2 timmar och efter intravenös tillförsel efter cirka 0,5-1 timme. Halveringstiden är ungefär 3-10 timmar efter behandling med låg dos. Huvudmetaboliten i plasma är 7-hydroxy-metotrexat och den elimineras långsammare än modersubstansen dock har den lägre cytotoxisk effekt.

Vid lågdosterapi med MTX kan doser mellan 15-50 mg/m2 kroppsyta ges per vecka. Blodprov kan tas för att säkerställa att ackumulation ej sker. MTX och huvudmetaboliten 7-hydroxy-metotrexat kan analyseras med LCMSMS (vätskekromatografi-masspektrometri).

Länk till KS provtagningsanvisningar

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går att beställa i ROS.

Provtagning

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Rör utan tillsats kan användas

OBS! Ej gelrör.

Provtagning före dos ( dalvärde).

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. Ljusskydda provet.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68