Genital infektion

Klinisk mikrobiologi

INDIKATION
Kvinnor: Flytningar eller andra besvär från cervix/vagina.
Män: Misstanke om bakteriell uretrit/epididymit/prostatit.

METOD
Aerob odling för påvisande av patogena bakterier.

BESTÄLLNING
Kliniska uppgifter om lokalisation och eventuell antibiotikabehandling är viktig information vid bedömning av provet. Provtagningsdatum skall alltid anges.
GBS-screening; Streptokocker grupp B (GBS), och Listeria beställs under Specialanalyser bakterier. Separat prov för varje analys.

INFORMATION OM PROVTAGNING
Provtagning med ESwab, rosa eller orange kork. Pinnen roteras i botten av röret och kastas därefter.
CERVIXSEKRET: Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen.
VAGINALSEKRET: För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
URETRASEKRET: Pinnen fuktas med fysiologisk koksaltlösning och roteras i uretramynningen.
PROSTATASEKRET bör tas efter urinering i sterilt rör med gul kork.

 • ESwab standard, rosa kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab rosa
  Prod. nr. 41370302
  Beställning Centraldepån
 • ESwab tunn, orange kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab orange
  Prod. nr. 41370304
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Sekret: ESwab rosa eller orange kork. Pinnen roteras i botten av röret, kastas som konventionellt avfall.

Transport

Prov bör transporteras till laboratoriet omedelbart enligt nedan:
ViN: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
LiM: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
US: Provinlämingen, Klinisk mikrobiologi (ing 64, plan 10): helgfri mån-fre 08.00-18.00 lör och helgdag: 08.30-15.00
Provinlämningen, Laboratoriemedicin, (målpunkt K, plan 11): övrig tid

Svarsrutiner

Svar på odling med resistensbestämning kan lämnas inom 2-5 dygn.