Gallgång, borstprov

Klinisk patologi

 • Objektglas

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Objektglas
  Prod. nr.
  Beställning

Provhantering

Gör maximalt två lufttorkade glas och skölj sedan av borsten i en burk med cytolytvätska. Objektglas och burk märks med patientens personnummer och namn alt initialer sam lokalisation av provtagning.
Ange på remissen om material skall skickas för UroVysion FISH-test.

Biobank

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.