Gastroskopi

Klinisk patologi

Produkt:
Liten: 1- 6 burkar
Medel: > 6 burkar

 • Provkärl med 4% formaldehyd

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställning

Genomförande

Fixering i 4 % buffrad formaldehyd pH 7,2. Fixeringsvätska10-20 ggr preparatvolymen. Varje enskilt prov skall läggas i separat burk. Burken/burkarna skall vara märkta med namn och personnummer. Dessutom skall burkarna vara märkta med klartext angående provtagningslokal och fraktionsnummer.

Biobank

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.