S--Gal-alpha-1,3-Gal-ak( IgE)

Klinisk immunologi

Alfa-gal (galaktos-alfa-1,3-galaktos) är en oligosackarid som saknas hos människa men som finns hos fästing och vissa däggdjur som nöt-, får-, gris- och hjort-djur, m fl. IgE mot alfa-gal har påvisats vid rött köttsensibilisering och allergi. En mycket liten andel av köttsensibiliserande patienter utvecklar allergi och kan få anafylaxi 2-7 timmar efter intag av rött kött. Den kliniska bilden varierar mycket från måltid till måltid och mellan patienterna. Förekomst av fästingbett före symtomdebut, kofaktorer som fysisk ansträngning, alkohol och NSAIDS i samband med måltiden eller behandling med cefutaxim kan utlösa en allergisk reaktion/anafylaxi.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett MiniCollectrör (fyll till det övre strecket markerat med 0,8 mL) räcker till ca. 8 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

010-103 45 62