1p19q deletionsanalys

Klinisk patologi

Utförs inför ställningstagande till onkologisk behandling av vissa hjärntumörer av gliom-typ. Analysen kan också användas i utvalda fall för att stärka diagnostiken av dessa tumörer. Analysen påvisar förekomsten av genförluster på p-armen av kromosom 1 respektive q-armen av kromosom 19. Utfallet ger en indikation på tumörens aggressivitet och behandlingskänslighet. Analysen utförs på tumörvävnad. Analysen utförs i första hand på formalinfixerat, paraffinbäddat material från primärtumör. Både biopsi och operationsmaterial kan användas förutsatt att tillräcklig mängd tumörceller finns. Enligt litteraturen kan nya deletioner uppträda i tumörrecidiv inklusive förvärvad förlust av både 1p och 19q. Analysen bör därför i första hand utföras på prov som är aktuellt. Analysen kan beställas utan att nytt prov tas förutsatt att relevant tumörvävnad finns i vårt arkiv eller kan rekvireras från annat laboratorium.
Erhållet analyssvar skall värderas tillsammans med övrig klinisk information.