SARS-CoV-2 RNA (primärvård)

Klinisk kemi Special

BAKGRUND
Coronavirus SARS-CoV-2 kan ge upphov till övre och nedre luftvägsinfektion. Sjukdomen har fått namnet COVID-19 och upptäcktes först i Kina under slutet av 2019. RNA-påvisning används för att påvisa virus i den akuta fasen av sjukdomen.

INDIKATION
Symptom på luftvägsinfektion och/eller feber i kombination med möjlig exponering för SARS-CoV-2. Vg se Coronapuffen på LISA för aktuella provtagningsindikationer.

METOD
Virus RNA-påvisning med PCR.

PROVTAGNINGSMATERIAL
Kit med provtagningspinne och transportrör (se bilder nedan)

 • Kit med provtagninspinne och transportrör

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning provtagnpinne+Transportrör
  Prod. nr.
  Beställning

Provtagning

För aktuella provtagningsindikationer vg se under Coronapuffen på LISA.

Nasopharynxsekret;
Provtagningskit innehållande provtagningspinne och blått rör med särskilt medium för analysen (se bilder ovan)

Provhantering

Provet kan högst stå i rumstemperatur i en timme, men kan förvaras i kyl upp till 10 timmar innan analys. Analysen sker på vårdcentralslab.

Svarsrutiner

Svar på PCR-analysen kan lämnas inom 1-3 timmar.
Coronavirus SARS-CoV-2 svaras ut som ej påvisat/PÅVISAT/feltaget.

Om svaret är feltaget beror det oftast på att man inte fått med tillräckligt med humana celler, varför provet måste tas om.

Biobank

Detta prov kommer ej att sparas.