VRE-screening snabb-PCR

Mikrobiologi special

INDIKATION
Detektion av Vancomycinresistenta enterokocker hos patienter med hög risk för VRE.
För aktuell provtagningsindikation, se Vårdhygiens hemsida


BESTÄLLNING
ROS: Grupp Mikrobiologi special; VRE-screening snabb-PCR


METOD
Molekylärbiologisk diagnostik med påvisning av VanA/VanB-genen hos Vancomycinresistenta enterokocker. Van B gen-svar erhålls efter odlingsverifikation.

INFORMATION OM PROVTAGNING
Provtagning med ESwab rosa kork. Efter provtagning förs pinnen ner i transportröret, pinnen roteras i botten av röret och kastas därefter. Skruva fast korken noga.

REKTUM, Prov tas från ändtarmen genom att föra in pinnen i ändtarmen 1-2 cm och rotera några varv. provtagningspinnen ska helst färgas med avföring från ändtarm/stomi.
Fecesprov rekommenderas inte!


Efter kontakt med Vårdhygien kan det i samband med smittspårning bli aktuellt med provtagning även från andra lokaler, t ex sår, kateterurin.
SÅR: Rengör såret först. Rotera därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Gnugga fram och tillbaka över området några gånger.
SEKRET från dränage, tracheostomi, tarmstomi: Rotera pinnen runt insticksställe.
URIN från kateter: Prov tas som vid en vanlig urinodling (inte från urinpåse) och skickas i ett sterilt rör med gul kork.
Förvara prov i kyla i avvaktan på transport.

Vårdhygien

 • ESwab standard, rosa kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab rosa
  Prod. nr. 41370302
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Analysen kan endast beställas från länets akutmottagningar.
Prov tas med ESwab rosa kork från rektum. Pinnen roteras i botten av röret, kastas som konventionellt avfall.

Svarsrutiner

Analysen utförs dygnet runt på Laboratoriemedicin sjukhus. Svarstid 2-5 timmar.

Transport

Prov bör transporteras till laboratoriet omedelbart enligt nedan:
ViN: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
LiM: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
US: Provinlämingen, Provinlämningen, Laboratoriemedicin, (målpunkt K, plan 11): dygnet runt