U--Metadon screen

Klinisk farmakologi

 • Sterilt plaströr

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Ingen
  Märkning 10mL sterilt rör
  Prod. nr. 41410401
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Övervakad provtagning. Ange ansvarig läkare eller sköterska (garantera provets identitet). Vid positiv screeningsvar görs alltid en verifikationsanalys.

De prover som utfallit positivt vid screening genomgår därefter verifikation (om inte annat avtalats) med mer avancerad teknik, för att säkert identifiera enskilda substanser.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för transport. Analys utförs på Rättskemiska avd, RMV Linköping.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Prov ska förvaras i kyla fram till dess prover skickas till rättskem.
Prov kan skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag.
Prov ska inte skickas på fredag eller dag innan helg, eftersom rättskemi inte har öppet på helger.

Kontaktuppgifter

RMV Linköping
Telnr:010-483 41 06