P--Disopyramid

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Prov tas före dos.

I analysen mäts disopyramid och dess metabolit desisopropyldisopyramid.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Prov som inte skickas under dagen centrifugeras och plasma/serum avskiljes och förvaras i frys.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68