S--Flekainid

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Provtagning före dos ( dalvärde).

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Efter centrifugering avpipetteras serum.

Provet är hållbart i 3 dygn i rumstemp.

I frys håller sig avpipetterat serum 3 månader.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60