S--Flupentixol

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Blodprov tages omedelbart före nästa dosering (peroralt respektive depåinjektion): dalvärde.
Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse: toppvärde.

Provet skall skyddas mot ljus.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Låt stå i 30 minuter innan centrifugering, så att provet koagulerar.

Rören centrifugeras vid minst 2000 g i 10 minuter.

Efter centrifugering avpipetteras serum och fryses.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60