P--Klonazepam

Klinisk farmakologi

Iktorivil

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Karolinska Universitetslaboratoriet

Provhantering

Centrifugeras och plasma/serum avskiljes och förvaras i frys eller högst 5 dagar i kyl.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68