P--Flufenazin

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Blodprov tages omedelbart före nästa dosering (peroralt respektive depåinjektion): dalvärde.
Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse: toppvärde.

Provet skall skyddas mot ljus.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Innan centrifugering ska provet stå minst 30 min, viktigt att klottbildning sker innan centrifugering. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2 tim eller längre.
Provet centrifugeras 10 min vid 1800 - 2500g (RCF) alternativt 7 min vid 2500g (RCF).

Efter centrifugering avpipetteras serum och fryses.

Skickas som frysprov

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60