S--Primidon

Klinisk farmakologi

Mysolin

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Na-Heparinrör kan användas.

Provtagning före morgondos ( dalvärde).

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Centrifugeras och plasma/serum avskiljs och fryses

Provet skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60