U--Barbiturat screen

Klinisk farmakologi

 • Sterilt plaströr

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Ingen
  Märkning 10mL sterilt rör
  Prod. nr. 41410401
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Övervakad provtagning. Ange ansvarig läkare eller sköterska (garantera provets identitet). Vid positiv screeningsvar görs alltid en verifikationsanalys.

Information till analyserande lab:

--------------------------------------------------------------

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- frågeställning

- anamnes

- remitterande läkare

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Prov förvaras i kylskåp fram till avsändande.

Skickas måndag-torsdag.

Post märks "A-post".

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68