S--Amiodaron

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Provtagning före dos ( dalvärde).

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- preparat

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering

- datum och klockslag för senast intagen dos

- övriga läkemedel

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Före centrifugering måste provet stå minst 30 minuter. Det är viktigt att clotbildning skett innan provet centrifugeras. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2h eller mer.

Provet centrifugeras vid 2000 g i 10 min.

Avpipetterat serum kan förvaras i kylskåp 3 dagar.

Vid förvaring >3 dygn fryses provet och skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60