tU--Vanillinmandelat

Klinisk kemi

 • Urinflaska med saltsyra

  Provrör
  Volym 3 L
  Tillsats 15 mL saltsyra 6 mol/L
  Märkning Urinprovrör+HCl
  Prod. nr.
  Beställning Hämtas på laboratoriet
 • Urin-Vacutainerrör

  Provrör
  Volym 6 mL
  Tillsats
  Märkning Urinprovrör
  Prod. nr. 96571
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Urin ska samlas under ett dygn (24 h).

Märk urininsamlingsflaskan (OBS! med tillsats av saltsyra (HCl)) med en patientetikett. Mät urinvolymen, blanda och för över urinen i urinprovrör som är märkt med patient underlagsetikett.

OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas var för sig.

Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L.

Ange urinvolym och tid för samlingen.

Urinen ska förvaras mörkt och i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab KS Stockholm .

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Når inte provet analyserande laboratorium provtagningsdagen ska urinen frysas och skickas fryst.

Undvik att skicka prover per post torsdagar och fredagar.

Post märks "A-post".

Kontaktuppgifter

Karolinska universitetslaboratorium, Huddinge
Telnr: 08-585 800 00.