B--Metadon

Klinisk farmakologi

Om syftet med provet är att kontrollera drogfrihet är Rättskemis rekommendationer att använda urinprov, eftersom drogen kan påvisas under längre tid i urin jämfört med blod.

 • FC Mixture(Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2)

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2
  Märkning RosaSvart 3 mL
  Prod. nr. 41414201
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Minsta provvolym är 8 mL (3st rör med rosa kork).

Även EDTA-Helblod kan användas.

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för transport. Analys utförs på Rättskemiska avd, RMV Linköping.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Analys sker på helblod.

Får ej centrifugeras.

Provet förvaras i kylskåp.

Provet skickas kylt som helblod.

Kontaktuppgifter

RMV Linköping
Telnr:010-483 41 06