B--Galaktos

Klinisk kemi

Behandlingskontroll för galaktosemi, med bestämning av galaktos och galaktos-1-fosfat. Används ej för diagnostik av galaktokinasbrist, använd istället U-Alditoler.

För mer info om analysen se CMMS, Karolinskas hemsida

Provtagning

Använd Karolinskas PKU-remiss.
Provet tas kapillärt. Vid provtagningen ska alla ringar på PKU-remissen fyllas helt med blod. Blodet måste tränga igenom filterpappret helt.
- Låt instickstället torka innan provtagning. Desinfektionsmedel kan förstöra enzymerna.
- Låt helst provet droppa ner i ringarna på filterpappersdelen.
- EDTA och citrat påverkar analyserna. Använd ALDRIG blod från EDTA- eller citratrör.
- Alla fyra cirklar bör helst vara mättade med blod.
- Fyll aldrig en redan påbörjad fläck. Om provtagningen misslyckas, tag en ny remiss och börja om.
- Blöt inte ner filterpappersdelen. Tag en ny remiss och börja om om den första blivit blöt.
- Låt provet lufttorka horisontellt i ca 3 timmar innan det läggs i kuvert.
- Utsätt inte provet för direkt solljus eller hög värme då detta kan inaktivera enzym.
- Smutsa inte ner filterpappersdelen.
- Vid blodsmitta, märk remissen med BLODSMITTA och lägg den i en plastficka efter att provet torkat. Lägg därefter plastfickan med provet i kuvert. Kuvertet skall ej märkas med blodsmitta.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

PKU-remiss och svarspostetiketter beställs på Karolinskas hemsida.

Beställ PKU-remiss och svarspostetikett

Transport

Märk kuvertet med PKU-laboratoriets svarspostetikett och lägg på postens brevlåda. Använd A4-kuvert.

Kontaktuppgifter

Karolinska US CMMS Biokemiavd
Telnr:08-517 714 40