Region Östergötland

Tolkbeställning


Beställare

Beställarens namn
*  

Telefon
*  

Typ av telefonE-postadress
*    


Tolkanvändare

Tolkanvändares namn
*      


När och var


Starttid
*  

Sluttid
*  

Plats
*    

Mötesplats
 


Hur

Beskrivning av tolkuppdraget
*    

Typ av tolkning
*  

Vid skrivtolkning ange ev. utrustningsbehov.

     

Finns inläsnings/förbe-redelsematerial till tolken?

Om ja - fyll i kontaktuppgifter nedan

Övrig information